AvEx

 

D'AvEx, d'Ofkierzung vun Aventuren an Explorer, si Meedercher a Jongen, tëscht 11 an 14 Joer.
D'AvEx treffe sech regelméisseg, 1 mol an der Woch fir eng Versammlung ze maachen.


D'AvEx maachen Expeditiounen déi iwwer e puer Versammlungen undaueren, wei z.B.
mam Thema : Natur, Ritter,...

 

D'AvEx schléissen hiert d'Guiden- a Scoutsjoer mat engem groussen Camp of, wou se dann
an Zelter schlofen.

 

D'Versammlungen sinn: Samschdes vun 18 bis 20 Auer ausser an den Schoulvakanzen.
Artikelen

 

Schlittschong fueren den 28.01.2012
Déi Responsabel Cheffen sin:

Anne EISCHEN
Ernannung als Assistent Truppechef (AvEx)
Stagiaire Truppechef (AvEx)

tc.avex@aischener-scouten.eu
Maxime KAUFF
Ernennung als Assistent Truppechef (AvEx)
Stagiaire Truppechef (AvEx)
David BOHLER
Gilles PRICKAERTS
Tom SCHROEDER